Mỹ là nước sản xuất phong điện hàng đầu thế giới

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Hiệp hội Năng lượng Gió Mỹ vừa công bố các số liệu cho thấy nước này đã vượt Đức, trở thành nước sản xuất phong điện hàng đầu thế giới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/261647/Default.aspx