Mỹ khẳng định dịch COVID-19 chưa chấm dứt

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    189 liên quanGốc

    Đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và việc loại bỏ hoàn toàn COVID-19 dường như là không thể. Giới chức y tế Mỹ ngày hôm qua đã đưa ra nhận định này, đồng thời nhấn mạnh cần kiểm soát sự lây lan của virus.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/my-khang-dinh-dich-covid-19-chua-cham-dut-37459.htm