Mỹ kéo dài áp thuế chống bán phá giá sản phẩm của Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ vừa quyết định gia hạn thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm ống nối bằng sắt và hợp chất hóa học sodium nitrate của Trung Quốc kể từ khi các loại thuế có hiệu lực lần lượt đầu tiên vào năm 2003 và sau đó tiếp tục duy trì lệnh này vào năm 2008.

Các thành viên Ủy ban Thương mại quốc tế của Mỹ (ITC) đã phản đối việc dỡ bỏ thuế chống bán phá giá (lẽ ra phải được thực hiện sau 5 năm áp thuế chống phá giá) vì cho rằng quyết định này không phù hợp với thực tế.

Phản ứng trước quyết định trên, Bộ Thương mại Trung Quốc yêu cầu Mỹ tôn trọng các cam kết chống việc bảo hộ các ngành sản xuất trong nước và duy trì một môi trường thương mại quốc tế tự do, mở cửa và công bằng.

CHI HẠNH