Mỹ kém nhất về hiệu quả ngăn chặn tử vong do bệnh tật

    Báo VTC News
    Gốc

    Pháp, Nhật Bản và Ôxtrâylia xếp đầu bảng còn Mỹ xếp hạng "bét" trong bảng đánh giá hiệu quả ngăn chặn những ca tử vong do bệnh tật tại 19 quốc gia công nghiệp hóa.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/230952/Default.aspx