Mỹ hỗ trợ Việt Nam bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và các cộng đồng tại miền Trung

24 triệu USD là khoản hỗ trợ mà Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) vừa tuyên bố tài trợ cho Việt Nam trong việc chuyển đổi sang phát triển thích ứng thông minh với khí hậu và phát thải thấp thông qua cải thiện công tác bảo vệ rừng, đẩy mạnh bảo tồn đa dạng sinh học và tăng cường tính bền vững của các cộng đồng.

Dự án này được thực hiện tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế từ năm 2016 đến năm 2020. Biến đổi khí hậu là vấn đề ưu tiên có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến khả năng đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Mỹ hỗ trợ Việt Nam bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và các cộng đồng tại miền Trung - Ảnh 1

ảnh: Internet

Dự án sẽ huy động sự tham gia của các gia đình làm nông nghiệp quy mô nhỏ để giúp cải thiện sinh kế và tăng cường đầu tư vào nông nghiệp thông minh với khí hậu đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học tự nhiên của Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Để giúp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi của Việt Nam trở thành quốc gia phát triển phát thải thấp, USAID hỗ trợ hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam thông qua các chương trình về thích ứng, cảnh quan bền vững và năng lượng sạch.

S.Thương