Mỹ hỗ trợ tài chính cho 43 ngân hàng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngân hàng M&T Bank Corp có trụ sở chính tại New York nhận được nhiều tiền nhất, số tiền cụ thể là 600 triệu USD từ Bộ Tài Chính. Đổi lại, Bộ Tài Chính sẽ nắm một số cổ phiếu ưu đãi và quyền mua cổ phiếu tại ngân hàng này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=120075