Mỹ: Giám đốc Thông tin từng trộm vặt thời trẻ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tiến trình chọn lựa các vị trí lãnh đạo trong chính quyền mới của Nhà Trắng đang đặt ra nhiều hoài nghi, khi nhiều người được bổ nhiệm có liên quan tới không ít rắc rối.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=136421