Mỹ: Giải cứu hàng chục trẻ em bị ép hành nghề mại dâm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Cơ quan chức năng Mỹ vừa giải thoát gần 50 trẻ vị thành niên tuổi từ 13 đến 17 bị ép hành nghề mại dâm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141755&sub=82&top=45