Mỹ: Đường dây nóng ngăn chặn tử tự

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Số các cuộc gọi tới đường dây nóng - đường dây ngăn chặn tử tự tại Mỹ - đã tăng lên chóng mặt trong năm nay.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/ANPL/51803/default.aspx