Mỹ điều chỉnh kế hoạch tấn công I-ran

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tờ “Người Niu Y-oóc” dẫn lời các cựu quan chức và cố vấn chính phủ Mỹ cho biết, Nhà Trắng đã đề nghị Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ điều chỉnh các kế hoạch dài hạn nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra cuộc tấn công I-ran.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.sukiennoibat.24033.qdnd