Mỹ đánh giá nền kinh tế toàn cầu vẫn có sức chống chịu tốt

Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Mỹ là 'động lực chính' để kinh tế toàn cầu đạt mức tăng trưởng vượt dự báo. Đây là nhận định trong bài phát biểu của Bộ Tài chính Mỹ tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Sao Paolo, Brazil trong ngày 28/2 tới.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/my-danh-gia-nen-kinh-te-toan-cau-van-co-suc-chong-chiu-tot-112303.htm