Mỹ: Cuộc chiến “quốc hữu hóa các ngân hàng”

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Tin đồn Chính phủ Mỹ có quốc hữu hóa các ngân hàng hay không đang là tiêu điểm nóng trong dư luận ở phố Wall hiện nay. Để không gây thêm khủng hoảng cho hệ thống tài chính, Chính phủ Mỹ bắt đầu “ra mặt” bác bỏ tin đồn, không ngừng nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì hệ thống ngân hàng tư nhân hiện có.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Taichinhnganhang/LA56319/default.htm