Mỹ công bố kế hoạch chôn khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Mỹ đã tiết lộ các kế hoạch "đào sâu, chôn chặt" khí thải điôxít cácbon (CO2) để góp phần giúp "hạ nhiệt" bầu khí quyển đang ngày càng nóng lên do sự gia tăng lượng khí gây hiệu ứng nhà kính này.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/258829/Default.aspx