Mỹ công bố chiến lược mới của hải quân

Hải quân Mỹ vừa công bố chiến lược mới, theo đó lần đầu tiên thể hiện quan điểm chung của cả 3 lực lượng tác chiến trên biển, đó là hải quân, lính thủy đánh bộ và lực lượng bảo vệ ven biển.