Mỹ có thể tấn công quân sự I-ran từ tháng 8-10/2007 hoặc tháng 11/2008

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Một số quan chức chính phủ, quân đội Mỹ nêu kiến nghị với Ngoại trưởng Mỹ Côn-đô-li-da Rai-xơ rằng con đường ngoại giao với I-ran đã thất bại, Chính phủ Mỹ cần phải tích cực chuẩn bị tốt để tiến hành biện pháp can thiệp quân sự.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/144620