Mỹ chuyển 50.000 tấn dầu nhiên liệu cho CHDCND Triều Tiên

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đã tiến hành chuyển 50.000 tấn dầu nhiên liệu cho CHDCND Triều Tiên như một phần trong thỏa thuận giải trừ hạt nhân. Số nhiên liệu này dự kiến sẽ đến CHDCND Triều Tiên vào cuối tháng này.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2008/11/171731