Mỹ chuẩn bị cho việc chuyển giao chính quyền

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Báo "Người hướng dẫn khoa học đạo Thiên Chúa" ngày 18/6 đưa tin Lầu Năm Góc đang tích cực chuẩn bị để bảo đảm rằng việc chuyển giao chính quyền ở Mỹ vào tháng 1/2009 không ảnh hưởng lớn tới các hoạt động quân sự hiện nay của Mỹ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254739/Default.aspx