Mỹ chi 48 tỉ USD hỗ trợ phòng chống AIDS

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Mỹ tiếp tục tăng hỗ trợ tài chính cho chương trình hỗ trợ phòng chống AIDS toàn cầu đang thành công của mình.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=77318