Mỹ: Chi 25 triệu USD cho CHDCND Triều Tiên

    Gốc

    Tổng thống Mỹ G.W. Bush đã đồng ý cung cấp cho CHDCND Triều Tiên 25 triệu USD để thanh toán khoản 50.000 tấn dầu nhiên liệu nặng, một phần của thỏa thuận mà Bình Nhưỡng đã đạt được với Washington và các quốc gia khác để giải giáp chương trình hạt nhân của mình.

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/9/122977