Mỹ chế tạo radar mới

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Space War đưa tin, công ty Lockheed Martin đã hoàn tất việc nghiên cứu chế tạo radar tìm kiếm hỏa lực mới EQ-36.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/46635/default.aspx