Mỹ chấp thuận thỏa thuận an ninh của Irắc

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngoại trưởng Irắc Hoshyar Zebari cho biết Mỹ đã chấp nhận theo thỏa thuận an ninh mới mà Bátđa và Oasinhtơn đang đàm phán, theo đó các nhà thầu nước ngoài tại Irắc sẽ không được hưởng quyền miễn trừ theo luật pháp của Irắc.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254734/Default.aspx