Mỹ: Các thành phố mở chiến dịch cấm quần sệ lưng

    Gốc

    (CATP) Đó là một kiểu thời trang bắt đầu từ trong tù, và bây giờ những chiếc quần sệ ống đầy rẫy trên đường phố ở một số thành phố chúng gây mất thẩm mỹ đến nỗi các nhà chức trách đang đề nghị cấm và phạt...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2007/09/mlnews.2007-09-17.2711876805