MWG của ông Nguyễn Đức Tài bị loại khỏi danh mục VNDiamond

Ngày 15/4, HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 1/2024.

Ngày 15/04, HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 1/2024. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 3/5.

MWG bị loại khỏi chỉ số, thay vào đó BMP được thêm vào chỉ số kỳ này.

Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành tài chính và 8 cổ phiếu khác ngoài ngành tài chính. Ngoài ra, 10 cổ phiếu ngành Tài chính sẽ bị áp ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa 40% (theo quy định của HOSE).

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 15,748 tỷ đồng tại ngày 15/4/2024. Riêng quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15,294 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ giảm 11.4% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 4,229 tỷ đồng và NAV tăng 19.5% so với đầu năm.

Theo ước tính của SSI Research, quỹ sẽ bán 48.2 triệu cổ phiếu MWG khỏi danh mục, trong khi mua vào khoảng 472,000 cổ phiếu BMP. Ngoài ra, một số cổ phiếu ước tính được quỹ mua vào đáng kể như: VRE (15 triệu cổ phiếu), HDB (13.6 triệu cổ phiếu) và GMD (9.6 triệu cổ phiếu).

Theo Đông Tư/FILI

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/mwg-cua-ong-nguyen-duc-tai-bi-loai-khoi-danh-muc-vndiamond-207982.html