Mưu sinh bằng... mạng sống

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đúng như tên gọi, đồi Tang bây giờ chỉ còn là sự cày xới tan hoang. Khi biết tôi có ý định muốn lên bãi khai thác than, Chủ tịch UBND xã Lỗ Sơn, Bùi Văn Nượm ái ngại: Lên được đến khu vực khai thác đã khó, để vào được bãi than, chui vào hầm lò thì lại càng khó hơn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=72120