Murcia trở lại mái nhà xưa…

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Murcia đã đem đến El Sardinero niềm tin từ trận hòa Sevilla. Nhưng niềm tin ấy đã tan thành bọt nước trước nỗi ám ảnh sân khách.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=27&NewsId=57853