Muôn nỗi mưu sinh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhiều người quan niệm, kiếm được nhiều tiền thì sẽ giàu, cuộc sống sẽ no đủ, sung sướng. Nhưng không, ở làng luyện thép Đa Hội lại hoàn toàn ngược lại.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134813&sub=127&top=39