Muốn kiểm tra hồ sơ dự tuyển?

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tôi đã tham gia kỳ thi tiếng Hàn vào tháng 10-2007, đủ điểm quy định và đã làm hồ sơ dự tuyển sang Hàn Quốc làm việc. Tôi muốn kiểm tra hồ sơ của mình đã được chuyển sang Hàn Quốc hay chưa thì làm thế nào?

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/xuat-khau-lao-dong/233921.asp