Muốn giỏi phải học... bồi dưỡng?!

    Gốc

    Hanoinet - Hơn 8 giờ tối trước cổng trường THPT P, một nhóm học sinh nam nữ nói cười tíu tít, đùa giỡn. Nhiều em vội chia tay bạn, lên xe người nhà chở về, còn vài em đứng chờ cha mẹ. Hỏi một em nữ: “Học gì mà giờ này mới tan trường?”, em trả lời: “Tụi em đi học bồi dưỡng”.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=24720