Mười năm và một năm

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Cách đây đúng 10 năm, Hiệp định hòa bình cho Bắc Ireland được ký kết và cách đây một năm, chính quyền tự trị Bắc Ireland hoạt động trở lại sau hơn 5 năm liên tục Bắc Ireland chịu sự cai quản của Chính phủ Anh do liên minh cầm quyền giữa các bên liên quan ở Bắc Ireland tan vỡ. Bây giờ, tất cả đều đề cập đến một sự khởi đầu mới cho quá trình hòa bình ở đây.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/5/9/237914.tno