Mười kiểu văn phòng có thiết kế mới lạ

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Đó là những khoảng không gian nửa kín nửa hở dùng cho nhóm khoảng 4 - 6 người, trong đó “khoang làm việc” cho mỗi cá nhân bảo đảm sự kín đáo cần thiết...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/machban/2008/11/14/093736/2008