Mũi điện tử “ngửi” nguy hiểm vũ trụ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho phi công vũ trụ khi thực thi nhiệm vụ trên vũ trụ, gần đây Phòng Thực nghiệm “phản lực đẩy” thuộc Cục Hàng không vũ trụ Mỹ (HKVT), đã nghiên cứu chế tạo thành công và đưa vào thử nghiệm dài ngày thiết bị “mũi điện tử” tiên tiến.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2009/3/110565.cand