Mức xử phạt với các phương tiện chạy quá tốc độ năm 2024

Người dân tham gia giao thông vẫn còn tình trạng đi quá tốc độ cho phép trên mỗi làn đường khác nhau. Dưới đây là mức xử phạt đối với phương tiện ô tô, xe máy, xe gắn máy vi phạm tốc độ

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ với ô tô

Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định mức phạt đối với lỗi chạy quá tốc độ ở ô tô như sau:

Phạt tiền 800.000-1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h.

Phạt tiền 4.000.000-6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) từ 1 đến 3 tháng

Phạt tiền 6.000.000-8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35km/h. Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2 đến 4 tháng.

Phạt tiền 10.000.000-12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35km/h. Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2 đến 4 tháng.

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ với mô-tô, xe gắn máy

Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định mức phạt đối với lỗi chạy quá tốc độ ở mô-tô và xe gắn máy như sau:

Phạt tiền 300.000-400.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h.

Phạt tiền 800.000-1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h.

Phạt tiền 4.000.000-5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2 đến 4 tháng.

Tuy nhiên người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vượt tốc độ cho phép dưới 5km/h sẽ không được coi là vi phạm theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định 100 của Chính Phủ. Do đó, khi cảnh sát giao thông dừng xe khi người điều khiển vượt quá tốc độ dưới 5km/h chỉ có quyền nhắc nhở chứ không thể xử phạt vi phạm hành chính. Mặc dù không bị phạt nhưng mỗi người điều khiển phương tiện cần tuân thủ luật giao thông và chạy đúng tốc độ cho phép theo biển báo chỉ dẫn ở mỗi cung đường.

Dương Đạt

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/muc-xu-phat-voi-cac-phuong-tien-chay-qua-toc-do-nam-2024.html