Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam trước thách thức

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Lạm phát cao đang gây ra những tác động bất lợi đối với tiến trình thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=5e4b3cf866ae02&page=category