Mục tiêu phát triển du lịch TP.Đà Nẵng đến năm 2010 được đề ra

Hanoinet - Đó là mục tiêu đề ra trong Chương trình Phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010 vừa được UBND TP. Đà Nẵng ban hành. Trong số đó sẽ có 800.000 khách quốc tế và 1.200.000 khách nội địa đến Đà Nẵng và tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân hàng năm giai đoạn này đạt 27%, doanh thu tăng bình quân 29%.