Mục tiêu đạt 7 tỷ USD xuất khẩu gỗ vào 2010

    1 đăng lạiGốc

    Bộ Công Thương đã đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu đạt 7 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu gỗ vào năm 2010 ...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0901&home=detail&id=debc8c7e7cdb7a&page=category