Mức phí trạm Thái Nguyên - Chợ Mới và Quốc lộ 3 từ 35.000 đồng/lượt

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 175/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và trạm thu phí tại Km78+080 quốc lộ 3.

Ảnh minh họa

Theo đó, mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và trạm thu phí tại Km78+080 quốc lộ 3 được quy định như sau:

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, mức thu 35.000 đồng/vé lượt; xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức thu 50.000 đồng/vé lượt.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, mức thu là 75.000 đồng/vé lượt.

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit, mức thu là 140.000 đồng/vé lượt.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit, mức thu 200.000 đồng/vé lượt…

Mức thu phí nêu trên áp dụng riêng tại từng trạm: Trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và trạm thu phí tại Km78+080 quốc lộ 3.

Tổng số tiền thu phí hàng năm sau khi trừ các khoản thuế theo quy định được xác định là khoản tiền hoàn vốn theo phương án tài chính của Hợp đồng BOT Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn từ Km75 đến Km100.

Thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện là: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn từ Km75 đến Km100 đã được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2016.

Khánh Linh