Mức phí đưa lao động làm việc trên các tàu cá gần bờ của Hàn Quốc không quá 4.950USD

Đây là thông báo của Cục Quản lý lao động ngoài ngước, Bộ LĐ-TB&XH tới các doanh nghiệp XKLĐ ngay sau khi Hiệp hội Thủy sản Hàn Quốc đã ban hành một số quy định mới về việc tuyển chọn lao động nước ngoài làm việc trên các tàu cá gần bờ của Hàn Quốc.

Theo đó, doanh nghiệp (DN) ký với người lao động hợp đồng thời hạn 3 năm, có thể gia hạn thêm 1 năm 10 tháng. Mức phí DN được thu của người lao động trước khi đi (không bao gồm tiền ký quỹ): không quá 4.950USD, bao gồm: visa 50USD; phí đào tạo (tại Hàn Quốc): 250USD; vé máy bay theo giá của hàng không, hiện nay khoảng: 450USD; phí môi giới: không quá 1.500USD; phí quản lý (để trả cho công ty quản lý Hàn Quốc): không quá 1.300USD cho cả hợp đồng bao gồm thời gian gia hạn, trong đó không quá 1.000USD cho hợp đồng 3 năm và không quá 300USD đối với thời gian gia hạn 1 năm 10 tháng