Mực nước ngầm ở các thành phố lớn tiếp tục suy giảm

TP - Theo báo cáo của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước, tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mực nước tại các thành phố lớn tiếp tục suy giảm trong 6 tháng đầu năm 2011. Hàm lượng asen, amoni ở một số nơi cao hơn tiêu chuẩn cho phép.

Cụ thể, tại khu vực phía Bắc, mực nước ngầm thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,23 – 0,35m. Tầng nước ngầm ở tầng khai thác nước chủ yếu cũng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1,31 – 1,47m. Tại một số khu vực khai thác nước nhiều, mực nước được cảnh báo giảm dần theo thời gian, do đó, công suất khai thác cần được điều chỉnh.

Mực nước hạ thấp sâu tại một số điểm như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình. Về chất lượng nước, hàm lượng amoni trung bình vượt tiêu chuẩn cho phép tới 233 lần tại Đan Phượng (Hà Nội), hàm lượng asen cao gấp 3 lần tiêu chuẩn cho phép ở Quốc Oai (Hà Nội).

Mỹ Hằng