Mức lương của các nguyên thủ quốc gia lớn trên thế giới

Donald Trump hay Hillary Clinton được dự đoán sẽ trở thành nhà lãnh đạo lĩnh lương cao nhất thế giới với mức lương 400.000 USD nếu 1 trong 2 giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào 8/11 tới.

Tờ CNN đã đưa ra bảng thống kê mức lương hiện nay của các Thủ tướng và Tổng thống trên thế giới. Số liệu được đưa ra dựa trên những dữ liệu chính thức mới nhất và đã được quy đổi sang USD theo tỷ giá hiện hành. Tất nhiên đây chỉ là mức lương cho vị trí mà các nhà lãnh đạo đang nắm giữ.

Thái Bình - Hữu Quân