Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới

Binh đoàn 15 vừa tổ chức thành công diễn tập có bắn đạn thật với nhiều khoa mục, trong đó có nội dung đánh địch bảo vệ khu vực biên giới.

Trong 3 ngày (từ 3 đến 5/10), Binh đoàn 15 đã tổ chức Diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp có 1 phần thực binh với đề mục “Binh đoàn 15 phối hợp với các lực lượng tổ chức, thực hành tác chiến bảo vệ biên giới, bảo vệ cơ sở sản xuất”. Ảnh: "Kẻ địch" cảnh giới cơ sở sản xuất đã chiếm đóng. Lực lượng tự vệ Binh đoàn 15 chiếm lĩnh trận địa. Sau hiệu lệnh, lực lượng thực binh bắt đầu áp sát mục tiêu. Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ; Tổ chức chuẩn bị tác chiến; Thực binh đánh địch bảo vệ biên giới, bảo vệ cơ sở sản xuất của Binh đoàn. Yểm trợ tấn công. Tiến công... AK nhả đạn. Trong phần thực binh, lực lượng Tự vệ Công ty 72 (Binh đoàn 15) đã phối hợp tốt với Đại đội Bộ binh cơ giới 1 huyện Đức Cơ, Gia Lai trong xử lý các tình huống theo nội dung cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đề ra. Ảnh: Kẻ địch bị tiêu diệt. Lực lượng thực binh áp sát mục tiêu đánh chiếm và bảo vệ thành công cơ sở sản xuất.

Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới - Ảnh 1

Trong 3 ngày (từ 3 đến 5/10), Binh đoàn 15 đã tổ chức Diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp có 1 phần thực binh với đề mục “Binh đoàn 15 phối hợp với các lực lượng tổ chức, thực hành tác chiến bảo vệ biên giới, bảo vệ cơ sở sản xuất”.

Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới - Ảnh 2

Ảnh: "Kẻ địch" cảnh giới cơ sở sản xuất đã chiếm đóng.

Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới - Ảnh 3

Lực lượng tự vệ Binh đoàn 15 chiếm lĩnh trận địa.

Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới - Ảnh 4

Sau hiệu lệnh, lực lượng thực binh bắt đầu áp sát mục tiêu.

Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới - Ảnh 5

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ; Tổ chức chuẩn bị tác chiến; Thực binh đánh địch bảo vệ biên giới, bảo vệ cơ sở sản xuất của Binh đoàn.

Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới - Ảnh 6

Yểm trợ tấn công.

Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới - Ảnh 7

Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới - Ảnh 8

Tiến công...

Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới - Ảnh 9

AK nhả đạn.

Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới - Ảnh 10

Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới - Ảnh 11

Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới - Ảnh 12

Trong phần thực binh, lực lượng Tự vệ Công ty 72 (Binh đoàn 15) đã phối hợp tốt với Đại đội Bộ binh cơ giới 1 huyện Đức Cơ, Gia Lai trong xử lý các tình huống theo nội dung cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đề ra. Ảnh: Kẻ địch bị tiêu diệt.

Mục kích Binh đoàn 15 QĐVN diễn tập bảo vệ biên giới - Ảnh 13

Lực lượng thực binh áp sát mục tiêu đánh chiếm và bảo vệ thành công cơ sở sản xuất.