Mức hưởng thụ sách bình quân đã đạt 3,3 bản/người/năm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 12-3, tại TP Hồ Chí Minh, được sự ủy nhiệm của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo T.Ư mở hội nghị xuất bản toàn quốc nhằm sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/T.Ư của Ban Bí thư và bàn phương hướng nhiệm vụ xuất bản trong thời gian tới. * Tạo bước chuyển biến thật sự, mạnh mẽ, vững chắc trong công tác xuất bản (*)

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117487&sub=134&top=43