Mức hưởng thai sản theo bậc lương cũ hay mới?

GD&TĐ - Hỏi: Trong thời gian nghỉ thai sản, tôi cũng được nâng bậc lương. Vậy xin hỏi Tòa soạn, mức hưởng chế độ thai sản của tôi theo bậc lương cũ hay bậc lương mới? - Nguyễn Thị My (mykute***@gmail.com).

Mức hưởng thai sản theo bậc lương cũ hay mới? - Ảnh 1

* Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 157 Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động được nghỉ việc hưởng chế độ trước và khi sinh con là 6 tháng, nếu đáp ứng đủ các điều kiện về thời gian đóng BHXH.

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Như vậy, mức hưởng chế độ thai sản của bạn sẽ là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Do đó nếu thời gian nâng bậc lương của bạn không nằm trong khoảng thời gian 6 tháng này thì mức hưởng chế độ thai sản của bạn vẫn theo bậc lương cũ.