Mức hưởng bảo hiểm y tế

Hỏi: Đề nghị báo cho biết mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) của các đối tượng tham gia BHYT theo Luật BHYT mới ban hành như thế nào?

CHU THỊ THƠM (Nam Định) Trả lời: Theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP, ngày 27-7-2009 của Chính phủ thì: - Người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh theo quy định thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh được hưởng: 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng là sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, người có công với cách mạng và trẻ em dưới 6 tuổi; 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã; 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương tối thiểu. 95% chi phí khám, chữa bệnh đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật và người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. - Người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn thì được thanh toán 100% chi phí nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó. + Trẻ em dưới 6 tuổi, người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát, được thanh toán 100% chi phí. + 100% chi phí đối với sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác trong lực lượng công an nhân dân và người có công với cách mạng nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó. BAN BẠN ĐỌC