Mức giá đền bù, GPMB từ 10,5 - 25 triệu đồng/m2

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trên cơ sở Tờ trình số 995/TTrLN-STC-BG về chính sách điều chỉnh giá đất ở làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng đường vành đai I (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng),

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=62292