Mục đích tối thượng là được chia tiền!

    Gốc

    Liên quan đến việc khiếu kiện tại HTX Đồng Tiến (Lạng Sơn), trong các số báo trước, báo KTHTVN đã chỉ rõ những nội dung khiếu kiện vô căn cứ của những người nguyên là xã viên cũ hoặc vợ con xã viên cũ đã từng có thời gian làm việc tại HTX Đồng Tiến.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17781