Mùa xuân Nhơn Châu

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Cứ mỗi lần ra thăm đảo, chúng tôi lại được chứng kiến những thay đổi tích cực của một Nhơn Châu dù cách biệt với đất liền.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.doisongvanhoa.50979.qdnd