Mua USD giá cao: DN thiệt đơn thiệt kép

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ở một số NH đã dùng các biện pháp nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu USD của nhiều DN và thường thì các nghiệp vụ này sẽ đẩy giá USD cao hơn tỷ giá công bố trên 1000đ/USD, chưa kể có NH mua giúp hoặc thu thêm phí cũng cao hơn tỷ giá niêm yết khiến USD được đẩy lên trên

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=69280