Mùa thu hoạch sơn tra ở vùng cao Sơn La

Thời điểm này, các địa phương vùng cao tỉnh Sơn La lại nhộn nhịp vào mùa thu hoạch quả sơn tra hay còn gọi là quả táo mèo, một sản phẩm mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Vốn là cây mọc hoang dại, nhưng với lợi ích kép, trong những năm qua, Sơn tra đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng cao Sơn La.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/mua-thu-hoach-son-tra-o-vung-cao-son-la-95311.htm