Mưa phùn, mùa lật xe và chút kinh nghiệm

Những bản tin "chết, tử nạn, thiệt mạng" đi kèm một chữ "đường trơn" lạnh lùng có khiến các bác tài vỡ ra điều gì?Xem tiếp