Mua nhà giấy tay, "lãnh đủ" khi bị kiện

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Thực tế cho thấy, việc mua bán bằng giấy tay, thậm chí ký hợp đồng (do các các công ty bất động sản hay cò đất soạn sẵn) vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong các vụ tranh chấp thì người mua thường ở "thế thua", nắm dao đằng lưỡi.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/9/75090.cand